I forbindelse med alle live-sendingene gjennom våren opplevde vi at mange registrerte flere påmeldinger. Noen registrerte personlige påmeldinger i tillegg til påmeldinger som ble opprettet av arbeidsgiver. Andre bestilte sesongbilletter etter at de først hadde meldt seg på til enkeltarrangementer.

For å unngå at mange fikk ekstra fakturaer har vi derfor ventet med mange utsendinger til nå etter sommeren. I mellomtiden har vi gjort en større opprydding i registeret vårt, fjernet ekstra brukerkonti, og slettet påmeldinger som strengt tatt var overflødige fordi deltakeren allerede hadde tilgang via arbeidsstedet sin påmelding.

Allikevel kan det ha sneket seg inn feil. Hvis du har mottatt en faktura som du mener er feil, ber vi deg ta kontakt med oss på e-post: service.nafo@atferd.no. Oppgi fakturanummer og forklar hva feilen består i.

Hvis fakturaen egentlig ikke er feil, men du ønsker at den sendes til arbeidsstedet ditt, så er det viktig at du også forteller hva vi skal oppgi som fakturareferanse. Slike referanser kalles gjerne "Ressursnummer", "Ansvarsnummer" eller "Bestillernummer".