Opprettet 05.05.2020

lightbulbBåde styret og den nedsatte gruppen har gjort seg en del tanker om ting som kan gjøres, men det er svært sannsynlig at det finnes gode idéer ute blant medlemmer og venner av foreningen.

Vi vil gjerne ha innspill. Men husk at idéene bør ha en realistisk inntektsside. I tiden fremover er dessverre foreningens økonomi den aller viktigste utfordringen.

Send oss en e-post til korona@atferd.no