Denne avsluttende fagkonferanse tar sikte på dekke en større tematisk bredde enn temadagene som arrangeres tidligere på våren. Detaljert program over alle forelesningene er ikke klart ennå, men lengre nede finner du en foreløpig oversikt.

Konferansen vil bli gjennomført i en fysisk forelesningssal, og selv om arrangementet først og fremst er digitalt, håper vi at det også blir mulig å tilby noen fysiske plasser i salen. Opptak av sendingene vil bli tilgjengelig for de som ble forhindret fra å følge programmet live, eller som ønsker å se det på nytt.

På samme måte som fjorårets digitale konferanse vil vi også denne gangen ha et TV-studio som kan lede oss gjennom dagene. Programlederne vil innlede til de ulike temaene og ta i mot både forelesere og andre som studiogjester.

Foreløpig program, torsdag 10. juni

Symposium: Begreper i atferdsanalysen.
"Begreper i atferdsanalysen" har vært et populært innslag på NAFOs konferanser i en årrekke. Sentrale atferdsanalytiske begreper, prosedyrer og terapeutiske strategier presenteres og drøftes. Chair for symposiet er Arnt Gisnås, Oslo universitetssykehus.

Forelesning: Hands-on-veiledning i hjemmet.
Foreleser: Gry Østby, Bydel Søndre Nordstrand. Mer informasjon om forelesningen kommer

Symposium: Om atferdsanalytisk forskning i Norge
Chair: Live Fay Braaten. En oversikt over de enkelte innleggene i symposiet kommer etter hvert

Symposium: Tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling (EIBI)
Chair: Silje Nikolaisen (Senter for tidlig intervensjon)
Innleggene vil bli holdt av Aleksander Paus og Sigmund Eldevik

Foreløpig program, fredag 11. juni

Symposium: Samarbeid med andre faginstanser
Chair: Jon Magnus Eilertsen. En oversikt over de enkelte innleggene i symposiet kommer etter hvert

Forelesning, kasuspresentasjon: Minst- til mest prompt-fadingprosedyre og eksponering/ responsprevensjon (ERP) i behandling av tvangspreget- og ekstremt tidkrevende atferd hos en ung mann med autismespekterforrstyrrelse og moderat utviklingshemning
Foreleser: Bjørn Andre Torve, Sykehuset Innlandet

Symposium: Tegnøkonomi
Chair: Jonny Finstad, Ecura. En oversikt over de enkelte innleggene i symposiet kommer etter hvert.

Forelesning: Psykiatrisk diagnostikk. Spennende! Men hvor nyttig i behandling?
Foreleser: Børge Holden, Sykehuset Innlandet. Mer informasjon om forelesningen kommer

Mens vi venter på flere programdetaljer, anbefaler vi videoen under der Kai-Ove Ottersen fra programkomitéen og NAFOs nestleder Monica Vandbakk forteller om konferansen