Behavior AnalysisDette er et kurs for deg som vil lære om atferdsanalyse. Er du nysgjerrig på hvordan vi mennesker lærer og hva som påvirker atferden vår? Mange tenker på atferdsanalyse som teknisk og vanskelig. Vi vil prøve å formidle atferdsanalyse på en hverdagslig og lettfattelig måte. 

Hvem er kurset aktuelt for? 

Folk som jobber  i barnehage, i skole, i demensomsorgen, med personer med atferd som utfordrer, med personer med ulike kognitive funksjonsnedsettelser.  Foreldre som ønsker å forstå prinsipper i barneoppdragelse. Folk som ønsker å endre sin egen atferd.

Gratis adgang for alle studenter

Hvis du er student og ønsker å bli med denne dagen, kan du melde deg på gratis på denne siden: https://atferd.no/nafo-digital/pameldingsskjema-studenter/

Hva vil du få innblikk i? 

  • Hva gjør at vi holder på med det vi gjør? 
  • Hva er det som gjør at vi slutter å gjøre ting? 
  • Hva er det som motiverer oss til handling? 
  • Hvordan påvirker omgivelsene oss? 

Kurslederne, Silje Haugland (Universitetet i Agder), Kjetil Viken (Høgskolen i Innlandet) og Jørn Isaksen (Høgskolen i Innlandet) arbeider til vanlig med undervisning av bl.a. vernepleierstudenter i atferdsanalyse.

På denne dagen vi de snakke om atferdsanalyse i hverdagslivet og i arbeidslivet. Innholdet vil bidra til å tilrettelegge for læring og utvikling for barn, unge, personer med og uten diagnoser  -  og deg selv. Vårt mål er at du skal få økt forståelse for hvordan din egen og andres atferd formes.

Vi håper å treffe deg på det vi satser på at blir en variert og lærerik dag!

Vennlig hilsen Silje, Kjetil og Jørn