Personlig påmelding eller gruppepåmelding

Erfaringsmessig får de fleste av deltakerne på arrangementene våre dekket deltakeravgift av arbeidsgiver. Hvis dere er flere fra arbeidsstedet anbefales dere å registrere dere samlet i en gruppepåmelding slik at dere får tilgang til grupperabatt. Vær særlig oppmerksom på at store grupper fra for eksempel en kommune i de fleste tilfeller kan melde på alle ansatte til en fast pris.

Enkeltarrangementer eller hel sesong

Hvis du er interessert i flere av arrangementene gjennom våren, bør du vurdere å melde deg på hele sesongen. Satsene for deltakeravgift er utformet slik at dette raskt vil svare seg økonomisk. For "alle ansatte"-grupper kan dette også være interessant ettersom ulike grupper av ansatte kan være interessert i forskjellige temaer. I en kommune er kanskje mange lærere interessert i temadagen om undervisning, mens miljøterapeuter i omsorgstilbud kan være særlig opptatt av konferansen i juni.

Du kan utvide påmeldingen underveis

Hvis du er usikker på om du ønsker å delta på flere av arrangmementene, kan du melde deg på enkeltdager først, og gjøre om påmeldingen til å gjelde alle arrangementene senere. De som endrer påmeldingen sin til "Hel sesong" vil få refundert påmeldingsavgiften fra tidligere påmeldinger til enkeltdager.

Videoarkiv

Både temadagene og konferansen i juni tilbys som livesendinger. Når en sending er ferdig, vil den bli tilgjengelig i et videoarkiv frem til 31. oktober. De som blir forhindret fra å følge sendingene live, eller som ønsker å se ting på nytt har altså mulighet til dette. For personalgrupper kan dette være av interesse med tanke på å benytte materialet i internundervisning.

 

Her finner du påmeldingssiden

 

Prisoversikt

  Alle arrangementene Juni-konferansen Frittstående temadag****
Individuell 2.000,- 1.700,- 500,-
Individuell (medlem) 1.700,- 1.300,- 300,-
Individuell (student) * 400,- 400,- 0,-
Gruppe (2-5 personer) ** 1.700,- 1.300,- 300,-
Gruppe (6-10 personer) ** 1.500,- 1.200,- 300,-
Gruppe (>10 personer) ** 1.400,- 1.100,- 300,-
Gruppe - alle ansatte *** 30.000,- 20.000,- 5.000,-

* Studentkategorien er i utgangspunktet tilgjengelig for studenter som mottar lån og/eller stipend fra statens lånekasse for utdanning. Dokumentasjon på studentstatus kan bli etterspurt.
For de frittstående temadagene gjøres det unntak fra regelen om at man må motta lån eller stipend. Disse dagene kan alle studenter melde seg på gratis.

** Prisene gjelder per person i gruppen

*** Prisen gjelder samlet for gruppen, uavhengig av antall personer. Se mer informasjon om påmeldingskategorien "Alle ansatte" på denne siden

**** Prisen er oppgitt per dag. Vi gir et spesialtilbud til studenter: Temadag #1, Lettvint innføring i atferdsanalyse er gratis for alle studenter.

Videoarkiv fra 2020 som ekstra påmeldingsopsjon

NAFO Digital 2020 ble avholdt i fjor høst. Deltakerne har tilgang til et videoarkiv av alle forelesningene. Hvis du ikke var påmeldt, kan du få tilgang gjennom en ekstra opsjon ved påmelding til årets arrangementer. Arkivet er tilgjengelig frem til 30. juni.

  Videoarkiv 2020
Individuell 500,-
Individuell (medlem) 300,-
Individuell (student) * 100,-
Gruppe (2-5 personer) ** 300,-
Gruppe (6-10 personer) ** 300,-
Gruppe (>10 personer) ** 300,-
Gruppe - alle ansatte *** 5.000,-