Alle forelesningssalene blir tilrettelagt for inntil 50 tilhørere med smitteverntilpasset avstand. Den dagen dere skal forelese, blir det holdt av plass til dere blant disse 50, slik at dere kan være til stede under de andre presentasjonene. Hvis du ikke ønsker å benytte plassen din, er det fint om du kan varsle oss, slik at vi kan gjøre den tilgjengelig for andre.

De fleste seminardeltakerne vil overvære presentasjonene digitalt. Kamera og annet relevant utstyr vil bli satt opp foran området til foreleserne.

Vi antar at de fleste har lysark eller annet digitalt materiell man ønsker å dele med deltakerne via prosjektor som finnes i alle salene. Tilkoblingen til prosjektoren er med standard HDMI-kabel som har støtte for både bilde og lyd. Vi anbefaler at Chair for hvert symposium tar ansvar for at det er tilgjengelig en PC/Mac for sitt symposium. Hvis den aktuelle PC-en/Macen har behov for en kabelovergang, og dere ikke har mulighet til å ta med dette selv, er det svært viktig at vi blir varslet.

Noen symposier vil ha enkelte presentasjoner som avholdes via videolink (Zoom, Skype, Teams etc.) Vi legger til grunn at Chair forbereder dette på datamaskinen som skal benyttes i symposiet. Dersom Chair ikke kan ta ansvar for dette, er det svært viktig at vi får vite om det på forhånd.

Digitalt innhold (Lysark, videoer, videopresentører etc.) vil bli hentet inn til livesendingene direkte fra PC-en/Macen som benyttes i forelesningene.