Onsdag: Quality Strand Hotel Gjøvik

Start Slutt Hva skjer Hvem
08:30 09:00 TV-studio: Gjennomgang av program for dagen  
09:00 11:00 Symposium: Behandling av utfordrende atferd hos barn og unge ved Sykehuset Innlandet.  Ledes av Børge Holden
11:00 12:00 TV-studio og lunsjpause  
12:00 14:00 Symposium: Endring av komplekse utfordringer gjennom proaktive tiltak Ledes av Jonny Finstad
14:00 14:30 TV-studio  
14:30 15:30 Symposium: Begreper i atferdsanalysen Ledes av Terje Fredheim
15:30 16:00 TV-studio  
Kveldstid NAFOs studentlag inviterer til digital Quiz  

 

Torsdag: Fet kommunestyresal, Lillestrøm

Start Slutt Hva skjer Hvem
08:30 09:00 TV-studio  
09:00 11:00 Symposium: "Keep it simple" - Om behandling av utfordrende atferd Ledes av Kai-Ove Ottersen
11:00 12:00 TV-studio og lunsjpause  
12:00 14:00 Symposium: Atferdsanalyse i praksis Ledes av Guro Granerud
14:00 14:30 TV-studio  
14:30 15:30 Forelesning: Er selvbestemmelse "alt"? Balansen mellom selvbestemmelse og omsorg Børge Holden og Rita Larsen
15:30 16:00 TV-studio  

 


 

Fredag: Anker Hotel, Oslo

Start Slutt Hva skjer Hvem
08:30 09:00 TV-studio
Intervju med Erik Arntzen
 
09:00 11:00 Symposium: Aktuelle temaer innenfor tidlig intervensjon for barn med autisme Ledes av Sigmund Eldevik
11:00 12:00 TV-studio og lunsjpause  
12:00 13:50 Symposium: Klinisk atferdsanalyse Ledes av Martin Myhre
13:50 14:15 TV-studio
Intervju med Magne Arve Flaten
 
14:15 15:30 Avsluttende symposium og debatt: Hvor er vi? Og hvor skal vi? Ledes av Monica Vandbakk og Kai-Ove Ottersen