Tredje generasjons atferdsanalyse

Temadagen vil ta for seg mange nyere tilskudd til atferdsanalytisk behandling og opplæring som ofte omtales som tredje generasjons atferdsanalyse.

Dagen ledes av Martin Myhre (Universitetet i Oslo) og gjennomføres i en forelesningssal hvor det forhåpentligvis også blir mulig å ha fysiske deltakere tilstede.

Det vil bli en rekke forelesninger fra fremstående representanter for ulike fagmiljøer. Blant temaene vil du finne bl.a. "Aksept- og forpliktelsesterapi" og "Dialektisk atferdsterapi".

Aktuelle lenker:

Programdetaljene

Påmeldingsskjema