Symposium: Begreper i atferdsanalysen.

Symposiet ble ledet av Arnt Gisnås, og besto av seks forelesninger:

Begreper

Erik Arntzen: 4-terms kontingensen
Børge Holden: Følelser: Hva kan atferdsanalytikere si om det?
Knut-Aleksander Brath: Å lese et ansikt - kunnskap som kan nyttiggjøres i funksjonelle analyser?
Live Fay Braaten: Oppmerksomhet - noen tilnærminger for å studere dette begrepet i atferdsanalysen
Tore Vignes: Regler, anbefalinger og påbud - regelstyring med manglende kontakt med kontingensene

Ebba Boro Falch og Marte Walseth-Nylund: Hands-on-veiledning i hjemmet.

Hands-on-veiledningVi ønsker å vise hvordan «hands on»-veiledning i hjemmet kan bidra til å styrke foreldreferdigheter i møte med barn med funksjonsnedsettelse. Vi vil presentere erfaringer og refleksjoner vi har gjort oss så langt i prosjekt «Hjemmeveiledning – barn med nedsatt funksjonsevne» i møte med ulike familier i vanskelige livssituasjoner. Hvilke hensyn har vi erfart at man må ta for å lykkes med denne formen for veiledning vil bli drøftet. Prosjektet belyses blant annet med presentasjon av to case med ulike tilnærminger til atferdsvansker.

Symposium: Atferdsanalytisk forskning i Norge

Symposiet ble ledet av LIve Fay Braaten, og besto av fem forelesninger:

Forskning i NorgeBrittany DiSanti: En sammenligning mellom to diskriminasjonstrenings prosedyrer: resultater, begrensninger, og fremtidige implikasjoner
Siv Nergaard: «Einstellung»: Tidligere instrukser hindrer optimal respondering
Eleni Vlachokyriakou: Equivalence Class Formation and Transfer of Discriminative Function of Meaningful Stimuli as Measured by Sorting Tests
Kalliu Carvalho Couto: Behavior Analysis meets Ecology: Insights from Bumblebee Research 
Jon Magnus Eilertsen: Deltakerspesifikke smertefulle stimuli og overføring av stimulusfunksjoner

Symposium: Tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling (EIBI)

Symposiet ble ledet av Silje Nikolaisen, og besto av to forelesninger:

EIBIAleksander Paus: Om erfaringer som pappa til barn med autisme
Sigmund Eldevik: Trening av et tilstrekkelig antall eksemplarer organisert i en matrise fører til generalisering