Oppdatert 28.05.2020

Forelesningssal

NAFO-seminaret var planlagt avholdt i tidsrommet 22.-26. april. Som følge av Korona-utbruddet er det utsatt til tidsrommet 14.-18. oktober.

Vi vet per i dag ikke hva slags begrensninger og smitteverntiltak som vil gjelde til høsten, men vi forventer at seminaret må nedskaleres sammenlignet med tidligere år.

Det er også sannsynlig at det blir endringer i det oppsatte programmet.

Mer informasjon om dette vil komme nærmere sommeren.

Se også aktuell informasjon på Korona-sidene våre