ForeleserDet første NAFO-seminaret etter nedstengingen var en etterlengtet og optimistisk opptur. Selv om vi er vant til faglig og sosial entusiasme på seminarene på Storefjell, synes vi nok at blide ansikter var ekstra hyppig forekommende denne gangen.  Det er kanskje ikke så rart etter halvannet år med nedstenging og teams-møter.

Men mange, både «gamle travere» og nyrekrutterte atferdsanalytikere, fikk ikke til å komme på oktober-seminaret. Flere har fortalt at det ble knapt med tid for arbeidsgivere til å områ seg etter gjenåpningen, men at de planlegger å komme på seminaret til våren.

Det gleder vi oss veldig til. Og i den forbindelse kan vi aller først fortelle dere som «har en forelesning i magen» om fristen for innsending av programbidrag er 7. januar. Du er hjertelig velkommen til å sende inn et bidrag.

Les mer om innsending av bidrag til seminarprogrammet

Men hva med pandemien?

Helsemyndighetene er svært vage i prognosene for vinteren og våren, men det virker å være konsensus om at Covid 19 kommer til å være med oss i overskuelig fremtid. Derfor kan vi heller ikke utelukke at smittevern kan påvirke NAFO-seminaret til våren. 

Vi håper naturligvis at det ikke blir nødvendig å gjennomføre seminaret med antallsbegrensninger, og både hotellet og NAFO har blitt gode på å legge til rette for å dempe sammenstimlinger. Måltider kan gjennomføres i puljer, og innsjekking og programoversikter har du tilgjengelig direkte på mobilen.

Digitalt supplement

Fra NAFO DigitalFra Live Fay Braaten og Erik Arntzens presentasjon om oppmerksomhet på NAFO Digital 2021

Siden pandemien traff oss og truet med å knekke ryggen på foreningen, har vi hatt en bratt læringskurve innen digital produksjon, og vi er egentlig ganske stolte av hva vi etter hvert kan få til av live-sendinger. Uavhengig av pandemien er slike ting kommet for å bli, både for NAFO og sikkert mange andre konferansearrangører.

Alt er ikke ferdig planlagt, men på seminaret til våren ser vi for oss at det sendes live fra to av forelesningssalene, og at vi setter opp et TV-studio med intervjuer, gjester, reportasjer og annet aktuelt stoff. Deltakerne på det fysiske seminaret vil ha tilgang til opptakene i ettertid, og det blir også mulig å være ren digital deltaker med adgang både til livesendinger og arkiv.

Ingen livesending kan fullt ut måle seg med å være til stede, og vi ønsker naturligvis at flest mulig kan delta fysisk, men vi vet også fra tidligere år at ikke alle som ønsker å delta faktisk får det til. Det kan skyldes alt fra økonomiske prioriteringer til vikarutfordringer, og at arrangementet strekker seg over 4-5 dager.

Vi planlegger derfor å tilby kombinerte gruppepåmeldinger for arbeidsgivere der noen ansatte kan melde seg på det fysiske seminaret, og at dette gir rabatt på digital deltakelse for alle de andre. Alle ansatte vil da få tilgang til arkivet i ettertid slik at det f.eks. kan benyttes i internundervisning.