Opprettet 04.05.2020

NAFO-seminaret 2020Det åpenbare målet er at det utsatte NAFO-seminaret gjennomføres som planlagt i tidsrommet 14.-18. oktober. Det foreligger en avtale med hotellet, og vi antar at det aller meste av programmet kan gjennomføres slik det har blitt annonsert.

En gjennomføring forutsetter imidlertid at myndighetene gir tillatelse, at vi kan tilrettelegge for tilfredsstillende smitteverntiltak, og at arbeidsgiverne til dere som pleier å delta ikke anser det som for risikabelt.

Vi antar at et helt "vanlig" seminar vil være vanskelig å gjennomføre, rett og slett fordi det blir for mange mennesker samtidig på et avgrenset område, men vi har idéer for tilpasninger og vil vurdere disse nøyere frem mot sommeren.

Alternativ 1: Et vanlig seminar med deltakerbegrensninger.

Slik vi ser det er de smittevernmessige utfordringene først og fremst knyttet til antallet deltakere. Med færre deltakere, eksempelvis 300-400 personer, vil de aller fleste kunne få enkeltrom, det kan tilrettelegges for avstand i forelesningssalene, og måltider vil kunne avvikles i puljer slik at man unngår sammenstimlinger i buffeten. 

Alternativ 2: Utsette til januar 2021

Fordelen med dette alternativet er naturligvis at man kjøper seg litt tid med tanke på hvilket nivå av smitteverntiltak man må forvente at foreligger. Det er imidlertid ingen garanti for at verden "er tilbake igjen" i januar neste år. Finansielt forutsetter det også at foreningen i mellomtiden har funnet kompenserende tiltak for uteblitte seminarinntekter i 2020 for å unngå konkurs.

Alternativ 3: Et smitteverntilpasset seminar med digitalt supplement.

Et vanlig NAFO-seminar strekker seg over fem dager. Den første dagen er satt av til forseminaret, og hovedseminaret starter på dag to. En idé består i å gjennomføre det hele som ett samordnet arrangement over fem dager, men delt i to puljer. I utgangspunktet legges det opp til at man deltar fysisk i tidlig eller sen pulje, men man har i tillegg digital tilgang til livestream fra de to største forelesningssalene den perioden man ikke er fysisk tilstede. En slik løsning gir rom for at vi kan ta imot f.eks. 600 personer, og samtidig være i stand til å imøtekomme nokså ambisiøse smitteverntilpasninger. Det er imidlertid en risiko for at mange anser det som mindre verdifullt å delta på et slikt seminar.

Andre alternativer?

Dersom vi frem mot sommeren ser at et NAFO-seminar på Storefjell fremstår som et lite troverdig alternativ, vil vi også vurdere om det kan være lurt å arrangere dags- eller todagers konferanser fordelt på ulike lokaliteter og med mulighet for å delta digitalt.

Har du andre gode idéer og innspill? NAFO-styret har satt ned en gruppe til å arbeide frem gode idéer og løsninger fremover. Vi tar gjerne imot dine tanker. Send oss en e-post på: korona@atferd.no