bilde skolevegringStadige flere barn har høyt fravær fra skolen. Dette er et stadig vanligere problem for barn og unge som kan få store konsekvenser. Omfattende skolevegring fører i mange tilfeller til store kunnskapshull og sosial isolasjon fra jevnaldrende. Det er et sammensatt problem som påvirkes av mange ulike faktorer. Forseminaret vil belyse skolevegring fra ulike innfallsvinkler hos barn og unge, både med og uten utviklingsforstyrrelser. Det vil bli vektlagt en atferdsanalytisk tilnærming gjennom bidrag med relevans for atferdsanalyse.

Bekreftede forelesere til forseminaret er:

  • Willy-Tore Mørch (Universitetet i Tromsø)
  • Ellen Munkhaugen (Nasjonalt kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk lidelse)
  • Børge Holden (Sykehuset i Innlandet)
  • Pål Skogstad og Vetle Berge (ECURA)
  • Børge Strømgren (OsloMet)
  • Jon Løkke (Høgskolen i Østfold)
  • Ida Lange-Nielsen (MST Buskerud)
  • Dag Sørheim (Karlsrud skole)

Programdetaljene er ikke helt klare ennå, men titler og sammendrag er på plass for flere av foreleserne. Se detaljene på denne siden: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/forseminar/article-12220