Page loading

Hvis det ikke vises noen påmelding under selv om du skal være påmeldt, kan det skyldes at nettsidene ikke klarer å identifisere deg. Forsøk å logge inn og kom tilbake til denne siden etterpå. 

Hvis du har bestilt dobbelt- eller tresengsrom på hotellet, kan dette en periode feilaktig vises som enkeltrom. Dette skyldes at vi må koble sammen rombestillingene deres manuelt.

Hvis du har behov for å gjøre endringer i påmeldingen din, ber vi deg kontakte oss på e-post service.nafo@atferd.no