NAFO Jubileumsseminar 2023Atferdsanalysen i Norge runder 50 år, og dette feires med jubileumskonferanse på Golsfjellet i slutten av april. 

Det årlige NAFO-seminaret er den største atferdsanalytiske fagkonferansen i Europa. Programmet tar for seg både teori, forskning og praksis. Omfanget av praksisorienterte workshops, forelesninger og symposier gjør at seminaret antakelig er Norges største fagarrangement for alle som er opptatt av kvalitet i offentlig tjenestetilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Egen nettsideløsning for seminardeltakere og presentører

Program- og informasjonssider er overført til "mobilnettsidene" - en egen web-løsning for program og informasjon til seminardeltakerne og presentørene:

https://seminar.atferd.no