Forelesning fra tidligere seminarNAFO-seminaret består av et forseminar og et hovedseminar. Forseminaret er tematisk avgrenset symposium og  paneldiskusjon. Årets tema er skolevegring, og du kan lese mer om det på denne siden: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/forseminar/

Torsdag 27. april på ettermiddagen starter hovedseminaret. Frem til det hele rundes av ved lunsjtider på søndag tar vi i bruk alle forelesningssalene som er å oppdrive. Under (og i menyen) vil du finne lenker til programmet etter kategorier. Du kan også vise programmet via den alfabetiske listen over presentører, og så snart vi er klare med oppsettet med tider, vil du kunne se hvordan programmet fordeler seg på de ulike dagene.

Program-lenker:

Liste over presentører

Atferdsanalyse i praksis

Anvendt forskning

Konseptuell og teoretisk atferdsanalyse

Eksperimentell atferdsanalyse

Andre temaer med relevans for atferdsanalyse

Vi har ikke rukket å tilordne tidene i programmet ennå. Dette blir publisert så snart vi rekker.

Vi håper å se deg på Storefjell i slutten av april. Du kan lese mer om påmelding, hotell og andre praktiske ting på denne siden: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/praktisk-og-pamelding