Postere på NAFO-seminaret

Fredag ettermiddag avholdes postersesjonen. Da presenteres store og små fagprosjekter fra både praksisfelt og fra studenter og forskere. Holder du på med en Bachelor eller Masteroppgave? Kanskje den bør presenteres på NAFO-seminaret? Les mer om innsending av programbidrag på denne siden.

Informasjons- og markedsføringsstands

Har du et ønske om å presentere virksomheten din? På NAFO-seminaret tilbyr vi plass til alt fra små stander med mulighet til å henge opp et par plakater til større utstillinger med mulighet for f.eks. videopresentasjoner. Les mer om tilbudet på denne siden

NAFO-seminaret har et svært omfattende program der nærmere 200 presentører tilbyr i størrelsesorden 150 timer med forelesninger, symposier, workshops og posterpresentasjoner

Mesteparten av programmet til seminaret kommer til gjennom at medlemmer og andre fra det atferdsanalytiske miljøet sender inn presentasjoner til vurdering hos programkomitéen.

Liten erfaring med å forelese?

De som sender inn materiale til komitéen har svært ulik bakgrunn. Mange har bred erfaring fra akademia og er trygge på hvordan de bør gå frem. Andre, gjerne praktikere fra behandling og omsorgsarbeid, har ikke en slik erfaring, og er kanskje usikre på hvordan de bør planlegge en forelesning og hvordan den best bør beskrives for programkomitéen og senere for aktuelle seminardeltakere. Som du kan se av menyen til venstre har vi forsøkt å gi god veiledning til hvordan man kan gå frem. Det er også slik at komitémedlemmene som vurderer innsendte bidrag vil kunne være behjelpelige med tilbakemeldinger og veiledning etter at materialet er sendt inn.