Presentørene på NAFO-seminaret kan innvilges honorar og visse typer godtgjørelser. Hvilke godtgjørelser som tilbys er avhengig av hva slags type presentasjon som avholdes og om flere avholder presentasjonen sammen. Se tabellen under for detaljer.

  Antall presentører Hotell-overnatting * Reiseutgifter ** 50% rabatt på seminaravgift *** Honorar
Bidrag på forseminar   Ja Ja Ja Kr. 1.000,-/pr. presentasjon
Frittstående forelesning 1 Ja Ja Ja Kr. 300,-/time
2 eller flere 50% dekning Maks kr. 500,- Ja Kr. 200,-/time
Chair i symposium   Ja Ja Ja Kr. 300,-/time
Innlegg i symposium   Nei Nei Ja (èn foreleser) Kr. 300,-
Workshop 1 Ja Ja Ja Kr. 300,-/time
2 eller flere 50% dekning Maks kr. 500,- Ja Kr. 300,-/time
Poster   Nei **** Nei Nei **** Kr. 300,-

 

*Hotellovernatting. Gjelder i utgangspunktet én natt. Om du har flere presentasjoner over flere dager kan det være aktuelt å dekke flere overnattinger.

** Reiseutgifter. Egen bil dekkes med kr. 2,-/km. Ellers dekkes offentlige transportmidler mot kvittering og drosjeutgifter inntil kr. 350,- mot kvittering. Dekning av flyreiser eller leiebil må avtales på forhånd. Dekning av reiseutgifter gjelder i utgangspunket for reiser innen Norge.

*** 50 % rabatt på seminaravgift. Rabatten er aktuell for presentører som ønsker å delta på seminaret utover egen presentasjon. Rabatten kan kombineres med medlemsrabatter.

**** Studenter med posterpresentasjon. Vi vil gjerne ha flere studentpresentører og gir derfor et spesialtibud til denne gruppen: Inntil tre personer med posterpresentasjon innvilges 50% rabatt på seminaravgift samt kr. 500,- i rabatt på innkvartering ved bestilling av hyttepakke med halvpensjon på hotellet. Les mer om innkvartering i hytte her..

Utgiftene til studentmedlemskap og seminardeltakelse vil da bli omkring kr. 1.900,-

  • Medlemskontingent med studentrabatt (kr. 195,-)
  • Seminaravgift med student- og presentørrabatt (kr. 500,-)
  • Tre dagers hytteleie med delpensjon på Storefjell (ca. kr. 1.500,-)
    (delpensjon inkluderer lunsj fredag og lunsj og festmiddag med drikke på lørdag)
  • Minus honorar for posteren, kr. 300,-

Mangler du finansiering?

I en del tilfeller dekker ikke satsene for honorar og godtgjørelser de faktiske kostnadene som følger av å ha presentasjon på NAFO-seminaret. For de fleste representerer ikke dette noe stort problem ettersom arbeidsgiver gjerne tar ansvar for øvrig finansering. I tilfeller hvor det ikke er noen arbeidsgiver som naturlig kan ta en slik kostnad, oppfordres det til å søke Helge Morsets stipendfond om tilskudd.

Søknadsfrist 1. mars