Lenken under leder til en side med oversikt over programbidragene på NAFO-seminaret. Nettsiden krever at du logger deg inn, og den er bare tilgjengelig for presentører og medlemmer av programkomitéen. Presentører vil ha tilgang til sine egne presentasjoner, mens medlemmer av programkomitéen har tilgang til alle innsendte bidrag.

Alle programbidragene er ferdig vurdert av programkomitéen. Vi har derfor fjernet mulighet til å oppdatere f.eks. titler og sammendrag via nettsidene. Dersom det er behov for å gjøre justeringer, kan dette sendes til oss på e-post til service.nafo@atferd.no

Oversikt over innsendte bidrag