I noen tilfeller kan en presentasjon ta for seg produkter eller tjenester som ikke er fritt (gratis) tilgjengelig for deltakerne. Programkomitéen vil da sette særlig høye krav til relevans og kvalitet. Dette gjelder uavhengig av om presentørene selv har kommersielle interesser i produktene eller tjenestene.

Når man avholder presentasjoner knyttet til arbeidsstedet sitt, er det rimelig og naturlig at dette kommer frem i presentasjonen. Presentasjonene skal imidlertid ikke innrettes som reklamefremstøt for arbeidsstedet. Dette gjelder uavhengig av om arbeidsstedet er en offentlig eller privat virksomhet.

På NAFO-seminaret til høsten blir det ved siden av det offisielle programmet mulighet for markedsføre virksomheter i form av stands og utstillinger. Prisene er ikke klare ennå, men mer informasjon om dette blir tilgjegelig senere.