Det vil ikke bli utbetalt honorar for avholdte presentasjoner på NAFO-seminaret, men alle innvilges hel eller delvis dekning av utgifter til reise og opphold, og tilbys rabatt på seminaravgiften. Det er avgjørende for NAFO å holde kostnadssiden på seminaret på et moderat nivå, så derfor avhenger dekningsgraden av om man er én eller flere presentører. Det skilles imidlertid ikke på forelesningsformat. De samme reglene gjelder både for frittstående forelesninger, symposier og workshops.

Reiseutgifter

Egen bil dekkes med kr. 2,-/km. Ellers dekkes offentlige transportmidler mot kvittering og drosjeutgifter inntil kr. 350,- mot kvittering. Dekning av flyreiser eller leiebil må avtales på forhånd. Dekning av reiseutgifter gjelder i utgangspunket for reiser innen Norge. Dersom man er flere som står for samme presentasjon begrenses dekningen til kr. 500,-.

Hotell

Det dekkes én overnatting med helpensjon. Dersom flere avholder presentasjonen sammen, dekkes  hver av presentørene 50% av av en overnatting med helpensjon. For presentører som er ført opp i programmet flere ganger og på ulike dager, kan det dekkes flere overnattinger.

Rabatt på seminaravgift

Erfaringsmessig ønsker de fleste presentørene også å delta på seminaret utover presentasjonen sin. Disse tilbys 50% rabatt på seminaragiften. Denne rabatten er uavhengig av om man presenterer alene eller flere sammen. Presentørrabatten kan kombineres med medlemsrabatt. De som kun er tilstede for å avholde presentasjonen sin, avkreves naturligvis ikke seminaravgift.