Under ser du oversikten over medlemmene til årets programkomité. Om du ønsker å komme i kontakt med komitèen kan du henvende deg til service.nafo@atferd.no, eller direkte til ett av medlemmene.

Oversikt over komitémedlemmer:

Navn   E-post
Terje Gundhus Ullevål universitetssykehus
(Leder i NAFO)
terje.gundhus@gmail.com
Thor Jonny Eriksen Organisasjonssekretær i NAFO service.nafo@atferd.no
Jonny Finstad Ecura
(Styret i NAFO)
jonny.finstad@ecura.no
Hanne Augland OsloMet - Storbyuniversitetet
(Styret i NAFO)
haugla@oslomet.no
Silje Haugland Universitetet i Agder
(Styret i NAFO)
silje.haugland@uia.no
Morten Berger Oslo universitetssykehus morten.berger@gmail.com
Hanna Steinunn Steingrimsdottir OsloMet - Storbyuniversitetet hannasteinunn@simnet.is
Aleksander Vie Høgskolen i Østfold alekvie@gmail.com
Pål Skogstad Oslo universitetssykehus atferdkonsult@barneoppdragelse.net
Arnt Gisnås Oslo universitetssykehus arnt.gisnas@gmail.com
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold larr-h@online.no
Kari Anne Torp Bertelsen Halden kommune kari.anne.bertelsen@halden.kommune.no
Else Marie Grønnerud Sykehuset innlandet HF Else.Marie.Gronnerud@sykehuset-innlandet.no
Martin Myhre Universitetet i Oslo martinmyhre@gmail.com
Tore Vignes Fylkesmannen i Rogaland tore.vignes@lyse.net
Knut-Aleksander Brath Ecura bo- og habilitering AS knut@mjosen.as
Karoline Giæver Helgesen OsloMet - Storbyuniversitetet karoline.helgesen@gmail.com
Kai-Ove Ottersen Lørenskog kommune k.o.ottersen@gmail.com
Jørn Isaksen Sykehuset Innlandet HF joisaksen@gmail.com
Trude Hoksrød Lillestrøm kommune Trude.Hoksrod@lillestrom.kommune.no
Asbjørg Merete Berget Sykehuset Innlandet HF asbjorg.berget@sykehuset-innlandet.no
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold sjur.granmo@hiof.no
Dag Gladmann Sørheim Karlsrud skole til_dag@msn.com
Anders Dechsling Høgskolen i Østfold anders.dechsling@hiof.no
Guro Granerud Akershus universitetssykehus guro.dunvoll@hotmail.com