En betydelig andel av presentasjonene på NAFO-seminaret består av case-beskrivelser, eller impliserer på andre måter klienter, pasienter eller mottakere av offentlig tjenestetilbud.

Slike presentasjoner krever spesielt fokus på personvern. Gyldig samtykke, og effektiv anonymisering er avgjørende:

  • Nødvendig skriftlig samtykke fra pasient/klient/tjenestemottaker, eventuelt deres verge eller nærmeste pårørende hvis samtykkekomptetanse ikke foreligger, SKAL innhentes.
  • I sammendraget, og i selve presentasjonen skal bekskrivelser av pasient/klient/tjenestemottaker bare inkludere opplysninger som er nødvendige og relevante for prosjektet som legges frem.
  • Dersom presentasjonen allikevel må inneholde informasjon som kan brukes til å identifisere pasient/klient/tjenestemottaker, så skal NAFO varsles om dette i god tid.
  • Presentørenes arbeidssted (eks. navn på en gruppebolig) skal ikke fremgå i programmet dersom dette er informasjon som er egnet til å kunne identifisere pasient/klient/tjenestemottaker.
  • Det vil ikke bli anledning til å publisere lysark fra Case-presentasjoner på NAFOs nettsider etter seminaret.