Oppdatert 04.08.2020

Det planlagte forseminaret er besluttet utsatt til 2021. Tiden som var satt av til forseminaret gjøres isteden til en del av hovedseminaret slik at dette strekker seg over fem dager. Samtidig vil vi når påmeldingene åpnes igjen 17. august gjøre det mulig å melde seg på halve seminaret. Mens en del antakelig ønsker å bli med hele tiden, vil kanskje andre ønske onsdag til fredag eller fredag til søndag. På den måten kan flere få gleden av å få vært med på seminaret.

Dette har flere implikasjoner for dere som har fått antatt bidrag til programmet. Dels vil det ikke bli plass til alle bidragene. Noen vil derfor få tilbud om utsette presentasjonene sine til neste års seminar. Det betyr også at de opprinnelig tildelte tidene vil måtte gjøres om. Vi planlegger å ferdigstille dette arbeidet i nærmeste fremtid.

Du har antakelig fått en e-post fra oss der vi ber deg besvare en spørreundersøkelse om dine ønsker og behov i anledning presentasjonen. Vi vil svært gjerne at du kan svare på denne innen fredag 7. august.