Favoritter-funksjonen er et verktøy du kan benytte for å holde oversikt over, og planlegge hvilke forelesninger, symposier og workshops du vil prioritere på seminaret. Hvis du er innlogget på nettsidene, eller nettsidene gjenkjenner deg fra en tidligere innlogging, vil alle presetasjonene i programmet vises med et hjerte-ikon. Klikker du på hjertet, vil det bli markert rødt, og er da inkludert som en av favorittene dine. Klikker du hjertet på nytt, skifter det farge til grått, og er ikke lengre blant favorittene dine.

Hvis du er gjenkjent av nettsiden, og du har markert én eller flere presentasjoner med et rødt hjerte, vil de vises under.

Hvis du har behov for å logge inn, kan du gjøre dette på denne siden: Innlogging

Page loading