Oppdatert 02.09.2021

VirusSmittetallene er rekordhøye nå etter sommeren, og med dagens regler blir arrangementer som NAFO-seminaret omfattet av nokså restriktive smitteverntiltak. Vaksinasjoner gjennomføres imidlertid i høyt tempo, og på pressekonferanse 2. september ble slutten av september anslått som et sannsynlig tidspunkt for at «samfunnet kan komme tilbake til hverdagen».

Vi kan naturligvis ikke være helt sikre på at seminaret kan gjennomføres med bare håndhygiene og overflatespriting som tiltak, men i forberedelsene fremover planlegger vi også for hvordan vi best kan håndtere f.eks. antallsbegrensninger i salene. Om dagens regler ser ut til å bli gjeldende i slutten av oktober, vil vi også vurdere bruk av Korona-sertifikat.

En oversikt over nasjonale regler finner du på denne siden:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/