Holder henderOpplæring i selvivaretagelse kan være et viktig bidrag for å beholde ansatte som står i slike krevende oppgaver, som lærere, fastleger, sykepleiere, vernepleiere, psykologer, ansatte i barnevernet m fl.

Vi er noen engasjerte folk, med kontakter i flere miljøer som er opptatt av ACT og selvivaretakelse, og vi tilbyr kurs over to dager med en verdenskjent og inspirerende  ACT-terapeut: Rikke Kjelgaard. ACT, eller Acceptance and Commitment Therapy, heter Aksept – og forpliktelsesterapi eller Aksept og verdibasert atferdsterapi på norsk. På kursdagene med Rikke vil vi jobbe intensivt med selvivaretagelse med utgangspunkt i de seks kjerneprosessene i ACT. De samme prinsipper kan vi bruke i terapeutisk arbeid. I tillegg til et inspirerende kurs, så ønsker vi å stimulere tenking og praksis som kan knyttes til ACT – og andre såkalt tredje generasjons tilnærminger.

I tillegg til å være en terapiform med god støtte i forskning så er ACT også en beskrivelse av hva psykologisk helse innebærer; psykologisk fleksibilitet. Selvivaretakelse, både som forebygging og som tiltak, kan med fordel ta utgangspunkt i psykologisk fleksibilitet. ACT har både et perspektiv, men også konkrete fremgangsmåter å tilby den organisasjonen eller de personene som er opptatt av selvivaretakelse. 

Kurset arrangeres i et samarbeid mellom NAFOs lokallag i Østfold og Norsk forening for kontekstuell atferdsvitenskap.

Velkommen!

 

Youtube-video med Rikke Kjelgaard

Hvis du vil ha en kort innføring i ACT og bli litt kjent med foreleseren på kurset, så finner du en Youtube-video med henne på denne siden: https://www.youtube.com/watch?v=OiaQoQ0a96Y

 

Anbefalt artikkel

På nettet finnes det et vell av artikler om ACT. Vi vil eksempelvis anbefale denne artikkelen av Børge Holden i tidsskrift for Norsk psykologforening: https://psykologtidsskriftet.no/-fagartikkel/2007/09/aksept-og-forpliktelsesterapi-en-atferdsanalytisk-psykoterapi