Opprettet 04.05.2020

Som du sikkert har lest ellers på nettsidene våre, satser vi mye på å få gjennomført det utsatte seminaret i oktober. Og vi håper da at du har lyst og mulighet til å avholde presentasjonen din da.

Styret og en nedsatt arbeidsgruppe vil frem mot sommeren vurdere på realismen i et oktober-seminar på Storefjell, samt andre aktuelle aktiviteter som kan gjennomføres som supplement eller erstatning til NAFO-seminaret.

NAFO er i en svært alvorlig økonomisk situasjon, og det vurderes hvilke steiner man har mulighet til å snu i tiden fremover, både på inntekts- og på utgiftssiden. I den forbindelse kan det bli nødvendig å se på ordningene for utgiftsgodtgjørelser for presentører på seminaret. Det er store kostnader knyttet til både honorar, hotellovernattinger og dekning av reiseutgifter, og et mulig sparetiltak kan være en slags behovsprøvet ordning for dekning av hotell og reiseutgifter. Mange forelesere presenterer prosjekter fra arbeidsstedet sitt, og man kan tenke seg at arbeidsgiver i en del tilfeller vil kunne dekke "sine forelesere" sine kostnader på seminaret.

Vi planlegger å sende ut konkrete forespørsler og be om tilbakemeldinger fra dere i løpet av mai, og håper at dere inntil videre forsøker å holde kalenderen åpen for NAFO-seminaret i tidsrommet 14.-18. oktober.