Styret

Navn Rolle Valgt for perioden
Terje Gundhus Leder 2018-2020
Monica Vandbakk Nestleder 2019-2021
Erik Arntzen Styremedlem og internasjonal kontakt 2019-2021
Jonny Finstad Styremedlem 2019-2021
Hanne Augland Styremedlem 2018-2020
Jon Arne Løkke Styremedlem 2018-2020
Silje Haugland Styremedlem 2018-2020

 

Valgkomitèen

Navn Rolle Valgt for perioden
Aina Norbom Komitéleder* 2017-2020
Martin Myhre Komitémedlem 2018-2021
Marit Skaret Komitémedlem 2019-2022

(* Valgkomitèmedlemmer velges for tre år. Det siste året har komitèmedlemmet lederfunksjonen i valgkomitèen.)

Redaktører

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse Børge Strømgren
European Journal of Behavior Analysis Erik Arntzen
Web-redaktør Morten Berger

 

Revisor

Tore Vignes er valgt til revisor for perioden 2019 - 2021.

Etikkutvalg

NAFOs etikkråd tar i mot henvendelser fra medlemmer og andre og kan uttale seg om ulike normative problemstillinger knyttet til atferdsanalyse og etikk, både i anvendelse og forskning. Henvendelser til etikkutvalget kan rettes til service.nafo@atferd.no

Etikkrådets medlemmer:

Gunnar Salthe
Børge Holden
Silje Haugland
Jonny Finstad
Jon Arne Løkke