European Journal of Behavior AnalysisBladet er kun tilgjengelig elektronisk. Det kommer i to årlige utgaver og er basert på engeskspråklige originalartikler. Abonnement på tidsskriftet er inkludert for medlemmer i NAFO. Ikke-medlemmer kan tegne abonnement hos Taylor & Franis.

Tilgang for medlemmer

Tidsskriftet er kun tilgjengelig for abonnenter. Medlemmer av NAFO kan logge seg på via egen påloggingstjeneste på http://www.ejoba.org. Benytt e-postadressen din og det samme passordet som på NAFOs nettsider.

Direkte abonnenter logger seg på tidsskriftets nettsider på http://www.tandfonline.com/loi/rejo20.