NTA

NTA utgis på nett og papir. Papirutgaven utgis to ganger i året, og inneholder artikler som er publisert på nett i perioden siden siste papirutgave.

(Som følge av økonomiske utfordringer i forbindelse med Korona-pandemien kommer NTA inntil videre kun i digital utgave)

NTA sin nettutgave finner du her.

Abonnement på papirutgaven av NTA er inkludert i medlemskontingenten i NAFO. Ikke-medlemmer kan abonnere på tidsskriftet, les mer om medlemskap og abonnement her.

Innhold

NTA inneholder vitenskapelige artikler fra det atferdsanalytiske fagmiljøet. Alle artikler som publiseres i NTA er fagfellevurdert (også kalt "peer review") av minst to anonyme fagfeller.
Innholdet kan være empiriske artikler (eksperimenter som belyser grunnleggende temaer, konkrete behandlings- og opplæringstiltak, surveyundersøkelser etc.), teoretiske artikler/ diskusjonsartikler, oversiktsartikler (review; både narrative og systematiske), og rapporter (kort oppsummering fra klinisk/målrettet arbeid).

Antatte artikler publiseres nettutgaven så snart de er antatt, og vil etterhvert foreligge i papirutgaven.

Artikler på nettsidene kan fritt lastes ned av alle. Det er lagt ut stoff fra og med 2000.

Ønsker du å publisere i NTA? Da kan du sende manuskriptet på e-post til Borge.Stromgren@oslomet.no.

Vil du vite mer om hvilke typer stoff NTA publiserer og hvordan du går fram, se under Forfatterveiledning.