Praktisk om bestilling- deltakerne trenger ikke å spesifiseres individuelt

En "alle ansatte"-gruppe tillater naturligvis et ubegrenset antall personer, og normalt vil man ikke trenge å registrere disse hver for seg i bestillingen. De fleste organisasjoner har et eget e-postdomene, og alle ansatte har gjerne en adresse knyttet til dette domenet. I NAFO slutter adressene på "@atferd.no", mens e-postadresser til ansatte i den fiktive organisasjonen "Superbedriften" kanskje slutter på "@superbedriften.no".

Dersom denne organisasjonen skal registrere alle ansatte, er det tilstrekkelig å registrere "@superbedriften.no" i påmeldingen. De ansatte kan da senere lage en brukerkonto med e-postadressen sin, og datasystemet vårt vil da forstå at de er ansatt i "Superbedriften" og vil bli tildelt en digital billett.

Hvis det finnes nyansatte som ikke har fått jobb-epostadresse ennå, så kan disse registreres for seg i bestillingen. Hvis noen blir glemt, kan de etterregistreres.

Hva regner vi som et arbeidssted? Hva er grensene for en gruppe?

Arbeidssteder kan være store eller små. De kan være organisert som én enhet, eller ha mange avdelinger. Hva regner NAFO som et arbeidssted/arbeidsgiver?

Med unntak av Oslo, så anser vi en kommune som et arbeidssted. For Oslo vil en bydel eller etat bli vurdert som et arbeidssted.

Vi aksepterer en skole/utdanningsinstitusjon som f.eks. OsloMet eller UiO som én gruppe.  Barne- og ungdomsskoler anses om tilhørende kommunen, og videregående skoler til fylkeskommunen.

Et helseforetak som f.eks. Sykehuset Innlandet anses som én enhet. Det samme gjelder naturligvis for alle private omsorgsforetak.

Er du usikker på om din arbeidsplass kan aksepteres som én gruppe, så ta kontakt med oss.

Rabattberegning

Det gis inntil 25 % rabatt hvis ansatte fra arbeidsgiveren var deltakere på NAFO-seminaret. (5 % per person inntil 5 personer). Det kreves ikke at disse fysiske deltakerne var gruppepåmeldt fra arbeidsstedet. Alle fysiske påmeldinger som har deres arbeidsgiver som fakturamottaker teller med i rabattberegningen, også ansatte som har meldt seg på individuelt.