Lokallaget har hatt et vekslende aktivitetsnivå siden oppstarten i 2012. Under ser du en oversikt over høydepunktene:

2012

 • Seminar om Precision teaching med Morten Haugland BCBA
 • To-dagers demenskonferanse med inviterte forelesere

2013

 • Studiesirkel om Skinners (1957) bok «Verbal Behavior» innledet av Tore Vignes
 • Atferdsanalyse og dyretrening m/Eva Bertilsson
   

2014

 • Lesesirkel om Schneiders (2012) «Science of Consequences”
 • Seminar med Susan Schneider om hennes bok «Science of Consequences» (samarbeid med Oslo Studentlag av NAFO)

2015

 • Lesesirkel om Peppers (1942) verdenssyn.

2018

 • Foredrag med Stian Orm og Jon A. Løkke på Litteraturhuset i Fredrikstad

2019

 • Foredrag om hvordan atfersdanalyse kan hjelpe deg hjemme og på jobb m/Jørn Isaksen, Are Karlsen og Kjetil Viken