European Journal of Behaviour Analysis

European Journal of Behavior Analysis er NAFOs internasjonal vitenskapelige tidsskrift. Siden 2015 har utgivelsen skjedd i samarbeid med Taylor & Francis Group.