Atferdsanalytikere enten det er forskere eller praktikere tar kontinuerlig avgjørelser som påvirker andre. NAFO støtter avgjørelser som har et vitenskapelig fundament, er tilstrekkelig dokumenterte (jf. empirisk støttede behandlingsformer), er sosialt valide og ellers tar hensyn til verdier, ønsker og mål hos mottakerne av atferdsanalytiske tiltak.

Atferdsanalyse vil omfatte arbeidsområder som konseptuell, eksperimentell og anvendt atferdsanalyse, samt tjenesteyting basert på atferdsanalyse.