EthicsAtferdsanalytikere enten det er forskere eller praktikere tar kontinuerlig avgjørelser som påvirker andre. NAFO støtter avgjørelser som har et vitenskapelig fundament, er tilstrekkelig dokumenterte (jf. empirisk støttede behandlingsformer), er sosialt valide og ellers tar hensyn til verdier, ønsker og mål hos mottakerne av atferdsanalytiske tiltak.

Atferdsanalyse vil omfatte arbeidsområder som konseptuell, eksperimentell og anvendt atferdsanalyse, samt tjenesteyting basert på atferdsanalyse.

NAFOs etikkråd

NAFOs etikkråd tar i mot henvendelser fra medlemmer og andre og kan uttale seg om ulike normative problemstillinger knyttet til atferdsanalyse og etikk, både i anvendelse og forskning. Henvendelser til etikkutvalget kan rettes til service.nafo@atferd.no