Norsk tidsskrift for atferdsanalyseNorsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) er et vitenskapelig fagtidsskrift utgitt og eid av Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO). (Frem til og med 2006 - eller årgang 32, het tidsskriftet Diskriminanten). Tidsskriftet er kun tilgjengelig elektronisk.

Du finner tidsskriftets nettsider på https://nta.atferd.no

 

  

European Journal of Behavior AnalysisEuropan Journal of Behavior Analysis (EJOBA) er et vitenskapelig tidsskrift som har blitt gitt ut av Nafo siden 2000. Fra og med 2015 utgis det i samarbeid med Taylor & Francis Group.

Bladet er kun tilgjengelig elektronisk. Det kommer i to årlige utgaver og er basert på engeskspråklige originalartikler. Abonnement på tidsskriftet er inkludert for medlemmer i NAFO. Ikke-medlemmer kan tegne abonnement hos Taylor & Franis.

Tilgang for medlemmer: Innloggingssiden for medlemmer finner du her: http://www.ejoba.org.
Benytt e-postadressen din og det samme passordet som på NAFOs nettsider.

Direkte abonnenter logger seg på tidsskriftets nettsider på http://www.tandfonline.com/loi/rejo20.