Norgeskart

Lokallagsaktivitet har i alle år vært en av grunnpilarene i NAFOs aktiviteter. Antallet lokallag varierer noe, men du finner en oversikt på denne siden. Lokallagene har ulikt aktivitetsnivå, men ta gjerne kontakt med oppgitt kontaktperson for ditt lokallag for nærmere informasjon om hvilke planer som foreligger.

Dersom det ikke finnes noe lokallag i ditt distrikt, så er du kanskje en aktuell initiativtaker? I så tilfelle kan du ta kontakt med NAFOs organisasjonssekretær for råd og bistand. Se også menyen på venstre side for mer informasjon om lokallagsdrift


Tlf: 33 80 65 70, E-post: service.nafo@atferd.no