Opprettet 24.06.2020
Oppdatert 09.08.2020

bilde av forelesningssal

Årets NAFO-seminar skulle ha vært avholdt i slutten av april, men ble utsatt som følge av Korona-pandemien. Inntil videre gjelder en grense på 200 deltakere på arrangementer som NAFO-seminaret. Vi håper det blir mulig å løse opp på denne grensen. Skulle det skje, vil vi legge til rette for flere deltakere i den grad det lar seg gjøre uten å utfordre et tilfredsstillende smittevern. Du kan lese mer om hvordan vi planlegger å ivareta dette på denne siden.

Etter et halvt år med digitale løsninger på de fleste samfunnsområder vil vi tro at mange savner diskusjoner og fagoppdateringer av den gode, gamle analoge sorten, og vi vil gjerne legge til rette for at flest mulig skal få mulighet til å delta på NAFO-seminaret. Men selv om dagens antallsbegrensing på 200 personer skulle bli myket opp, så vil årets seminar ikke kunne ta i mot 700 deltakere slik vi er vant til. Vi planlegger ikke å ta i bruk nabohotell, så seminaret vil uansett bli begrenset av Storefjell sine 300 rom.

For at flere allikevel skal kunne komme på seminaret, foretar vi en arrangementsmessig endring fra tidligere år. Forseminaret som skulle startet på onsdag ettermiddag utsettes til neste år. Isteden starter vi med ordinært program allerede på onsdag ettermiddag. Seminaret strekker seg dermed over fem dager.

Selv om man som tidligere kan melde seg på hele seminaret, oppfordrer vi deltakerne i år til å velge fysisk påmelding til første eller andre halvdel av seminaret. Ønsker du å bruke helgen med familien, kan du delta på hverdagene. Har du vanskelig med å få fri fra arbeid på ukedagene, kan du kanskje heller ta helgen på seminar. Og den tiden du ikke er til stede, kan du allikevel følge enkelte forelesninger live fra nettsidene våre.

Inntil videre er påmeldingssiden stengt, og programoversikten som er tilgjengelig i menyen vil ikke være oppdatert. 

Oppdatert program og tilgang til påmeldinger vil bli åpnet 17. august.

Les også:

Om programmet

Praktisk informasjon og påmelding

Informasjon til de som allerede har meldt seg på seminaret

Informasjon til forelesere og andre presentører