NAFO Jubileumsseminar 2023Atferdsanalysen i Norge runder 50 år, og vi inviterer alle interesserte til feiring på Golsfjellet i slutten av april. Vi er i gang med planleggingen av NAFO-seminaret 2023, og kan love et spennende program for alle - enten du arbeider i praksisfelt, med undervisning eller forskning.

Det årlige NAFO-seminaret er den største atferdsanalytiske fagkonferansen i Europa. Programmet tar for seg både teori, forskning og praksis. Omfanget av praksisorienterte workshops, forelesninger og symposier gjør at seminaret antakelig er Norges største fagarrangement for alle som er opptatt av kvalitet i offentlig tjenestetilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Priser og praktisk informasjon finner du på denne siden:

https://www.atferd.no/nafo-seminaret/nafo-seminaret-2023-priser-og-praktisk-informasjon

Har du et bidrag til programmet?

Programkomitéen har påbegynt arbeidet med å sette sammen seminarprogrammet, og dette vil bli presentert i månedsskiftet januar/februar.

Send inn programbidrag

De inviterer alle som har noe spennende å presentere til å sende inn disse til vurdering i komitéen innen 1. desember. Du finner mer informasjon om innsending av bidrag på denne siden