NAFO Jubileumsseminar 2023Atferdsanalysen i Norge runder 50 år, og vi inviterer alle interesserte til feiring på Golsfjellet i slutten av april. 

Det årlige NAFO-seminaret er den største atferdsanalytiske fagkonferansen i Europa. Programmet tar for seg både teori, forskning og praksis. Omfanget av praksisorienterte workshops, forelesninger og symposier gjør at seminaret antakelig er Norges største fagarrangement for alle som er opptatt av kvalitet i offentlig tjenestetilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Programmet

Til jubileumsseminaret kan vi tilby et av de mest omfattende programmene i seminarets historie. Nærmere 200 presentører vil kreve at hotellet klargjør alt av tilgjengelig salkapasitet til vi ankommer. Les mer om programmet på denne siden: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/program/

Påmelding: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/pamelding/

Forseminar: Onsdag ettermiddag og torsdag formiddag

Temaet på årets forseminar er skolevegring og hva atferdsanalyse kan bidra med for å avdempe slike vansker. De fleste foreleserne er allerede på plass, og du kan lese mer om det på denne siden: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/forseminar/

Hovedseminaret: Fra torsdag ettermiddag til søndag formiddag

På hovedseminaret finner du både den tematiske bredden og det store omfanget av program. Under finner du noen ørsmå smakebiter av det som vil bli det endelige programmet

Åpningsforelesning. Vi har invitert Børge Holden til å holde den offisielle åpningsforelesningen. Holden sluttfører i disse dager arbeidet med NAFOs jubileumsbok om NAFO og atferdsanalysens historie i Norge. Åpningsforelesningen vil ta for seg det samme temaet, og boken blir for øvrig også lansert under seminaret.

Innføring i atferdsanalyse. På NAFO-seminaret er det gjerne både nykommere og veteraner som har deltatt mer eller mindre fast siden 80-tallet. «Innføring i atferdsanalyse» på torsdag er en fast gjenganger i programmet spesielt tiltenkt de som kanskje deltar for første gang.

Jubileumsarrangement. Både veteraner og nykommere kan glede seg til jubileumsarrangement på fredag. Da flytter vi en sofagruppe opp på scenen i den største forelesningssalen. I sofaen vil Per Tronsaune ta imot inviterte gjester til en uhøytidelig prat om gammel og ny NAFO-historie. Vi kan vente oss en lett blanding av historiske analyser, anekdoter og hyggeprat.

Atferdsanalysens fremtid: NAFOs internasjonale kontakt, Erik Arntzen, vil lede et symposium og paneldiskusjon om situasjonen og fremtiden til atferdsanalysen

«Traumer og atferd» er tittelen på et symposium som vil diskutere atferdsanalytiske tilnærminger i behandling av traumer. Også andre presentasjoner tar for seg atferdsanalyse i behandling av psykiske lidelser. 

Atferdsanalyse i tjenesteyting er ikke tittelen på noen spesifikk forelesning, men en svært stor del av programmet vil ha dette utgangspunktet. Det blir mange kasuspresentasjoner fra ansatte i habiliteringstjenester, kommuner og omsorgsforetak, det kommer forelesninger om behandling av utfordrende atferd, kompetansebygging og tilrettelegging for gode tjenester, og det kommer en forelesning om helsedirektoratets veileder for gode omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemning.

Tidlig intervensjon med barn vil bli behandlet både i symposier og frittstående forelesninger.

Atferdsanalyse og seksuell helse blir tema i et symposium med representanter fra bl.a. Oslo universitetssykehus og OsloMet.

Workshops er en selvsagt del av programmet på seminaret. På jubileumsseminaret vil du finne både klassiske workshop-temaer som atferdsavtaler og tegnøkonomi sammen med nye temaer som ikke har vært dekket på tidligere seminar.

Mer informasjon finner du på programsidene: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/program/

 

Påmeldingsskjema, priser og praktisk informasjon finner du på denne siden: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/praktisk-og-pamelding/