Opprettet 24.06.2020

bilde av forelesningssal

Årets NAFO-seminar skulle ha vært avholdt i slutten av april, men ble utsatt som følge av Korona-pandemien. Det er fortsatt usikkert hvilke smittevernregler som vil gjelde til høsten, men vi er ganske trygge på at det lar seg gjøre å gjennomføre seminaret.

Usikkerheten består først og fremst i hvor mange som kan delta. Foreløpig gjelder en grense på 200 personer, men vi har godt håp om at denne vil bli utvidet eller fjernet. Uansett antallbegrensninger vil det bli viktig med gode smitteverntiltak. Vi vil samarbeide tett med hotellet for å ivareta dette på best mulig måte. NAFO-seminaret skal ikke være en risiko-aktivitet.

Da pandemien gjorde kort prosess med vårens planer, sto nærmere 200 forelesere klare med et svært spennende program. De fleste har sagt fra til oss at de har mulighet til å komme til høsten. Siden det sannsynligvis blir begrensninger i antall deltakere, vil vi vurdere i sommer om deler av programmet bør utsettes til neste år.

På grunn av usikkerheten knyttet til bl.a. størrelse, har vi valgt å stenge for flere påmeldinger inntil videre.

Oppdatert program og tilgang til påmeldinger vil bli åpnet i midten av august.

Les også:

Om programmet

Praktisk informasjon og påmelding

Informasjon til de som allerede har meldt seg på seminaret

Informasjon til forelesere og andre presentører