Opprettet 24.06.2020
Oppdatert 07.07.2020

bilde av forelesningssal

Årets NAFO-seminar skulle ha vært avholdt i slutten av april, men ble utsatt som følge av Korona-pandemien. Det er fortsatt usikkert hvilke smittevernregler som vil gjelde til høsten, men vi er ganske trygge på at det lar seg gjøre å gjennomføre seminaret.

Usikkerheten består først og fremst i hvor mange som kan delta. Foreløpig gjelder en grense på 200 personer, men vi har godt håp om at denne vil bli utvidet eller fjernet. Uavhengig av antallbegrensninger vil det bli viktig med gode smitteverntiltak. Vi vil samarbeide tett med hotellet for å ivareta dette på best mulig måte. NAFO-seminaret skal ikke være en risiko-aktivitet.

Etter et halvt år med digitale løsninger på de fleste samfunnsområder vil vi tro at mange savner diskusjoner og fagoppdateringer av den gode, gamle analoge sorten, og vi vil gjerne legge til rette for at flest mulig skal få mulighet til å delta på NAFO-seminaret. Men selv om dagens antallsbegrensing på 200 personer skulle bli myket opp, så vil årets seminar ikke kunne ta i mot 700 deltakere slik vi er vant til.

Vi foretar derfor to arrangementsmessige tilpasninger som i kombinasjon åpner for at flere kan delta uten at vi går på akkord med ansvarlighet eller regler. Den første tilpasningen består i at forseminaret som skulle startet på onsdag utsettes til neste år. Isteden starter vi med ordinært program allerede på onsdag ettermiddag. Dette medfører at seminaret da strekker seg over fem dager.

Den andre tilpasningen gjelder selve påmeldingene. Det vil være mulig å melde seg på hele seminaret fra onsdag til søndag, men vi åpner også for at man kan velge å melde seg på første eller andre halvdel av seminaret, og allikevel få med seg svært mye fag. Vi håper også å kunne supplere med digitale livesendinger fra én eller to av salene til seminardeltakerne de dagene man ikke er tilstede.

Inntil videre er påmeldingssiden stengt, og programoversikten som er tilgjengelig i menyen vil ikke være oppdatert. 

Oppdatert program og tilgang til påmeldinger vil bli åpnet i midten av august.

Les også:

Om programmet

Praktisk informasjon og påmelding

Informasjon til de som allerede har meldt seg på seminaret

Informasjon til forelesere og andre presentører