Bilde av tom lommebokTradisjonelt har presentører på NAFO-seminaret blitt innvilget et beskjedent honorar for presentasjonen sin, og det har delvis blitt dekket reise- og overnattingsutgifter.

Etter pandemien har foreningen en anstrengt økonomi, og det er behov for å kutte ned på ulike kostnader. I utgangspunktet vil det derfor ikke bli utbetalt honorar eller reisegodtgjørelser på seminaret i 2023.

De fleste foreleserne på seminaret presenterer på vegne av sine arbeidsgivere, og vi må dessverre i større grad be foreleserne om å skaffe finansiering via arbeidsgiver. I tilfeller hvor man ikke presenterer på vegne av arbeidsgiver, åpner vi for at utgifter kan dekkes via søknad til Helge Morsets stipendfond.

Noen økonomiske godtgjørelser beholdes.

Forelesere som kun skal delta på seminaret på egen presentasjon, betaler naturligvis ikke seminaravgift. De fleste foreleserne ønsker imidlertid også å delta på resten av seminaret. De vil da bli innvilget 25% rabatt på seminaravgiften.

Vi beholder også ordningen med hel eller delvis dekning av en overnatting på hotellet. I de tilfellene hvor man har en presentasjon alene, dekker NAFO én overnatting. Hvis man er flere forelesere sammen, dekkes 50% av en overnatting for inntil 3 forelesere.