Eksperimentell atferdsanalyse

Eksperimentell atferdsanalyse er grunnlaget for hele feltet. Det foregår typisk i laboratoriet, gjerne som læringseksperimenter med dyr. Formålet med eksperimentell atferdsanalyse er å avdekke prinsipper for læring, og hvordan atferd kontrolleres, uavhengig av umiddelbar praktisk nytteverdi.

Konseptuell atferdsanalyse

Konseptuell atferdsanalyse består i å bygge teorier og diskutere hvordan funn fra (fortrinnsvis) eksperimentell atferdsanalyse kan forstås. Teorier og hypoteser som utformes i konseptuell atferdsanalyse vil igjen kunne danne grunnlag for nye eksperimenter. Konseptuell atferdsanalyse vil ofte også være utgangspunktet for forskning innen anvendt atferdsanalyse.

Anvendt atferdsanalyse

Anvendt atferdsanalyse skiller seg fra eksperimentell atferdsanalyse ved at den har et nytteformål, og gjerne i form av behandling. Baer, Wolf, & Risley sin artikkel "Some current dimensions of applied behavior analysis" fra 1968 anses som "fasiten" på god Anvendt atferdsanalyse. Du finner artikkelen i norsk oversettelse her.

Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Kunnskap fra eksperimentell, anvendt og konseptuell atferdsanalyse benyttes i bl.a. i offentlig tjenesteyting. Arbeidet som presenteres i denne kategorien har typisk et mindre forskningsmessig preg, og består gjerne i spesifikke kasus fra behandling, omsorgstilbud eller pedagogisk virksomhet. Programkomitéen vil allikevel legge vekt på at det foreligger data fra prosjektet som presenteres.

Dersom du vurderer å sende inn et bidrag i denne kategorien, ber vi deg også tenke nøye gjennom hvilke sider ved prosjektet ditt som bør presenteres. Det som først og fremst er interessant for seminarprogrammet er atferdsanalytisk metodebruk. Det kan være fristende å legge frem alt fra tjenestemottakerens historie, hvordan kommunen organiserer tjenestetilbudet, og hva slags fagadministrative programmer som benyttes, men du bør vurdere hvor viktig dette er for hovedbudskapet om metodebruk og resultater. Husk at en god forelesning ikke nødvendigvis trenger å være lang. Det kan også være at programkomitéen finner andre bidrag som kan passe sammen med ditt i et symposium, og da er det en absolutt fordel at presentasjonen din er kort.

Andre bidrag med relevans for atferdsanalyse

Et bidrag kan være aktuelt for seminaret selv om det ikke umiddelbart passer inn i noen av kategoriene over. Programkomitéen vil vurdere slike bidrag med utgangspunkt i om de er relevante for atferdsanalyse, og om de vil være av særlig interesse for deltakerne på seminaret.