Hva skal du/dere delta på?

Skal du eller dere delta på forseminaret, hovedseminaret, eller begge deler? Hvis det er en gruppe, angir du dette individuelt for hver deltaker.

Fakturaopplysninger

Hvis du ikke skal betale seminaravgiften selv, må du vite organisasjonsnummeret (9 siffer) til virksomheten som skal faktureres. Sannsynligvis er det arbeidsgiveren din som skal ha fakturaen, og da vet antakelig lederen din hva organisasjonsnummeret er. Ofte vil du også finne det nederst på nettsidene til arbeidsgiveren din.

Hvis arbeidsstedet skal betale, er det også helt sentralt at du vet hva som må oppgis som fakturareferanse. De fleste offentlige virksomheter opererer med "Ressursnummer", "Ansvarsnummer" eller "Bestillernummer".

Ved gruppepåmeldinger

Hvis du melder på en gruppe, er det viktig at du som et minimum har riktig e-postadresse til alle sammen. Vi vil gjerne også ha mobilnummer, men det er bare e-postadresse som er påkrevet.

Oversikt over hotellrom. I påmeldingen registrerer du de hotellrommene gruppen har behov for. Du kan opprette enkelt- eller flersengsrom. Du bør ha oversikt over hvem som kan dele rom. Hvis du ønsker å reservere en leilighet, kan du registrere den som et vanlig hotellrom, men angi en merknad for "rommet" at du ønsker leilighet.

Her finner du påmeldingsskjemaet: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/pameldingsskjema/