Oppdatert 03.08.2020

Årets NAFO-seminar skulle vært avholdt i april, men p.g.a. Korona-pandemien ble det utsatt til oktober. Programmet som er tilgjengelig i menyen vil bli noe endret om kort tid, og enkelte programbidrag vil bli utsatt til seminaret i 2021.

NAFO-seminaret deles vanligvis opp i et forseminar og et hovedseminar. Årets forseminar skulle behandle temaet «Funksjonelle relasjoner». Vi har imidlertid besluttet å utsette forseminaret til neste år. NAFO-seminaret vil allikevel starte på onsdag, men da med ordinært program, og seminaret vil som tidligere annonsert strekke seg frem til lunsj på søndag.

Vi planlegger å ta i bruk kun fem forelesningssaler. De minste salene og de salene hvor det lett blir trengsel ved inngangene tenker vi ikke å benytte. Programmet vil i hovedtrekk bli organisert slik at det gjennomføres symposier og forelesninger i tre av salene, mens to saler holdes av til workshops med begrenset deltakerantall.

I menyen kan du se programmet slik det opprinnelig var planlagt, men som du forstår kan det komme en del endringer. Et endelig program vil bli publisert i midten av august.