NAFO-seminaret er normalt delt opp i et forseminar og et hovedseminar. Årets forseminar skulle behandle temaet «Funksjonelle relasjoner». Vi har imidlertid besluttet å utsette forseminaret til våren 2021. NAFO-seminaret vil allikevel starte på onsdag, men da med ordinært program, og seminaret vil som tidligere annonsert strekke seg frem til lunsj på søndag.

Avhengig av hva slags signaler som kommer fra helsemyndighetene gjennom sommeren med hensyn på størrelsesbegrensninger, så vil vi vurdere om også deler av det øvrige programmet bør utsettes til neste vår. Vi anser det som lite hensiktsmessig å ha program i 8-10 saler dersom det ikke er flere enn 200 personer tilstede av gangen.

I menyen kan du se programmet slik det foreløpig er planlagt, men som du forstår kan det komme en del endringer. En endelig avgjørelse om disse tingene forventer vi å ta i begynnelsen av august, slik at man kan få ordentlig oversikt før det åpnes for påmeldinger.