Programmet slik det var planlagt til NAFO-seminaret i april 2020

Disse sidene er ment som informasjon til programkomitéen, og er ikke å betrakte som noe reelt program til årets digitale NAFO-seminar