ForeleserNAFO-seminaret avholdes på Storefjell høyfjellshotell i tidsrommet onsdag 24. til søndag 28. april.

Arrangementet er delt i to, med et forseminar og et hovedseminar. Forseminaret gjennomføres onsdag ettermiddag og torsdag formiddag, og hovedseminaret starter torsdag ettermiddag og strekker seg frem til lunsjtid på søndag.

Programoversikten er flyttet

I tiden før og underveis i seminaret vil du finne programoversiktene i en egen web-løsning spesielt tilpasset bruk på mobiltelefoner. Den vil bli omtalt som "Mobil-nettsidene", og du finner den her: https://seminar.atferd.no

Noen programposter krever plassreservasjon

Både torsdag, fredag og lørdag avholdes det presentasjoner som er angitt som Workshops. Disse har gjerne litt lengre varighet enn forelesninger, er undervisningspreget, og legger typisk opp til at deltakerne er mer aktive enn i vanlige forelesninger.

Generelt kan du som seminardeltaker møte opp til en hvilken som helst presentasjon du ønsker å få med deg. Workshopene har imidlertid et begrenset deltakerantall, og derfor kreves det at du forhåndsreserverer plass. Du vil finne lenke til plassreservasjoner direkte i programvisningene. Hvis en workshop er fulltegnet kan du sette deg på venteliste. (Det koster ikke noe ekstra å reservere plass på en workshop)