Infostand
Fellesorganisasjonen sin stand på på et tidligere NAFO-seminar

Fra torsdag 27. april på ettermiddagen og frem til seminaret avsluttes ved lunsjtider på søndag er det mulighet for å reservere plass til informasjons- og markedsføringsstands. Aktuelle utstillere har ulike ønsker og behov, og vi har derfor utformet tre "Stand-pakker" som å velge blant. Og dersom du skulle ha spesielle behov som ikke fanges opp i disse kategoriene, så ta gjerne kontakt med oss på e-post, service.nafo@atferd.no, eller på telefon 33 80 65 70.

Liten stand

 • Inkluderer seminaravgift for én person. Ved knapphet på rom på hovedhotellet, gis denne spesiell prioritet. Dersom flere personer skal betjene standen, må disse være påmeldt seminaret på vanlig måte.
 • Ca. 2 m2. Postervegg til plakater, alternativt egen medbrakt rollup.
 • Lite bord til materiell.
 • Standene i denne gruppen settes opp etter hverandre i rekke på en slik måte at hver stand sin plakatvegg vil vende mot en nabostand sin plakatvegg.
 • Pris: 3.300,-

Mellomstor stand

 • Inkluderer seminaravgift for én person. Ved knapphet på rom på hovedhotellet, gis denne spesiell prioritet. Dersom flere personer skal betjene standen, må disse være påmeldt seminaret på vanlig måte.
 • Ca. 6 m2.
 • Frittstående plassering med bedre synlighet. Det gjøres tilgjengelig bord og postervegger i den grad man ønsker dette. Ellers anledning til å sette frem Roll-ups og annet eget utstyr. Strøm er tilgjengelig.
 • Mulighet for å ha demonstrasjoner/presentasjoner på skjerm.
 • Pris: 5.000,-

Stor stand

 • Inkluderer seminaravgift for to personer. Ved knapphet på rom på hovedhotellet, gis disse spesiell prioritet. Dersom ytterligere personer skal betjene standen, må disse være påmeldt seminaret på vanlig måte.
 • Ca. 20 m2
 • Svært sentral plassering like bortenfor lobbyen
 • Det gjøres tilgjengelig bord og postervegger i den grad man ønsker dette. Ellers anledning til å sette frem Roll-ups og annet eget utstyr. Strøm er tilgjengelig. Mulighet for å ha demonstrasjoner/presentasjoner på skjerm eller på lerret.
 • Pris: 20.000,-

Det finnes ikke noe elektronisk skjema for reservasjon av standplass. Vi ber interesserte ta kontakt med oss på e-post service.nafo@atferd.no eller telefon 33 80 65 70