(Oppdatert pr. 04.01.2023)

Norsk atferdsanalytisk forening (NAFO) er en medlemsorganisasjon som arbeider for å utbre og utdype kunnskap om atferdsanalyse. Som medlem i foreningen, eller som registrert bruker av våre nettsider og tjenester, gir du oss tilgang til opplysninger om deg. Under kan du lese om hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan de brukes

Formålet med oppbevaring av personopplysninger

Personopplysningene som innhentes og lagres inngår i én eller flere av følgende kategorier: Register over medlemmer og abonnenter på tidsskrift, abonnenter på elektroniske nyhetsbrev, deltakere og presentører på seminarer og konferanser samt forfattere av fagartikler i Norsk tidsskrift for atferdsanalyse. Formålet med å oppbevare opplysningenen består først og fremst i muligheten til å kommunisere med de aktuelle personene, bl.a. i form av elektroniske nyhetsbrev. Postadresse oppbevares med sikte på å kunne sende tidsskrift til medlemmer og abonnenter, samt mulighet til å kunne sende ut fakturaer i posten i de tilfellene e-post eller efaktura ikke kan benyttes.

Opplysninger som kan lagres er:

 • Navn
 • Bosteds- eller postadresse
 • Telefonnummer
 • Epostadresse
 • Arbeidssted (men ikke opplysninger om ansettelse)
 • I forbindelse med publisering av fagartikler og seminarpresentasjoner kan det lagres opplysninger om utdanning og tilknytning til forskningsinstitusjon eller tilsvarende.
 • Ved seminar- og konferansepåmeldinger kan det lagres:
  • Nødvendige opplysninger for håndtering av hotellreservasjoner (Tidsrom, romkamerater og eventuelle opplysninger om tilretteleggingsbehov for hotelloppholdet)
  • Fødselsdato i de tilfeller det skal bestilles flybilletter

Innhenting av personopplysninger

Personopplysninger kan innhentes på fire måter:

 • Opplysninger du registrerer selv på nettsidene våre
 • Opplysninger du oppgir til oss ved kontakt på e-post eller telefon
 • Opplysninger som kan sendes inn fra ditt arbeidssted i forbindelse med påmelding til seminar og konferanser. (I disse tilfellene lagres kun navn, mobiltelefonnummer, e-postadresse og koblingen til det aktuelle arbeidsstedet)
 • Navn og e-postadresse kan også mottas fra samarbeidende foreninger der deres medlemmer har abonnement på NAFOs tidsskrift inkludert i det aktuelle medlemskapet.

Deling av personopplysninger

Vi selger ikke personopplysninger til tredjepart, men vi kan dele personopplysninger med samarbeidspartnere i følgende tilfeller:

 • Videreformidle nødvendige personopplysninger til reservasjonstjeneste hos hotell i forbindelse med seminar- og konferansepåmeldinger.
 • Videreformidle nødvendige personopplysninger til reisebyrå ved påmeldinger til eksterne konferanser der vi tilbyr pakkereiser.
 • Videreformidle nødvendige personopplysninger til arrangører av eksterne konferanser der vi besørger gruppepåmeldinger.

Bruk av "cookies"

Ved innlogging på nettsidene våre har du mulighet til å krysse av for at nettsidene skal huske innloggingen din. Da vil det bli lagret en cookie på datamaskinen eller mobiltelefonen din. Cookien inneholder ikke noe annet enn en kryptert versjon av ID-nummeret til brukerkontoen din, og er av en type som ikke kan leses av andre nettsteder. Hensikten med cookien er at du skal slippe å logge inn hver gang du skal nyttigjøre deg personlig tilpassede funksjoner f.eks. i anledning seminardeltakelse.

 Du kan lese mer om cookies på denne wikipedia-artikkelen: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Samtykke til bruk og oppbevaring av personopplysninger

Samtykke til lagring og oppbevaring av peronopplysninger innhentes eksplisitt ved registrering av data på nettsidene våre. I tilfeller hvor navn og epostadresse formidles til oss fra arbeidsgiver, sendes det ut e-post der det bes om relevant samtykke til å lagre disse.

Tilbakekalling av samtykke kan gjøres på "Min Side", eller du kan kontakte oss per e-post eller telefon. Se kontaktopplysninger nederst på siden. Hvis samtykke til oppbevaring av personopplysninger trekkes tilbake, vil vi slette disse dersom sletting ikke forhindres av f.eks.utestående økonomiske krav.