Workshops skiller seg fra forelesninger gjennom at de er mer undervisningsorientert, og de innebærer mer aktiv innsats fra deltakerne. De har derfor også et begrenset deltakerantall. Når du er påmeldt til seminaret, kan du også reservere plass på workshops. (Det er ikke ekstra påmeldingsavgifter for å delta på workshops.)

Vi har for tiden noen problemer med systemet for plassreservasjon på workshops. Inntil vi får løst problemet, kan reservasjoner gjøres på denne siden: https://seminar.atferd.no/programliste/format/workshops.

Page loading