I denne programkategorien finner du presentasjoner som tar for seg teoretiske problemstillinger eller overordnede spørsmål om f.eks. metodebruk.

Page loading