Infostand
Eksempel på stand på på et tidligere NAFO-seminar

Fra torsdag 25. april på ettermiddagen og frem til seminaret avsluttes ved lunsjtider på søndag er det mulighet for å reservere plass til informasjons- og markedsføringsstands. Som du ser under, tilbyr vi både liten og stor standplass. Skulle du ha spesielle behov utover det som beskrives under, så ta gjerne kontakt med oss på e-post, service.nafo@atferd.no, eller på telefon 33 80 65 70.

Liten stand

  • Inkluderer seminaravgift for én ansvarlig utstiller. Ved knapphet på rom på hovedhotellet, gis denne spesiell prioritet. (Dersom flere personer skal betjene standen, må disse være påmeldt seminaret på vanlig måte, og vi kan dessverre ikke tilby spesiell prioritet på hovedhotellet for disse.)
  • Ca. 2 m2. Postervegg til plakater, alternativt egen medbrakt rollup.
  • Lite bord til materiell.
  • Standene i denne gruppen settes opp etter hverandre i rekke på en slik måte at hver stand sin plakatvegg vil vende mot en nabostand sin plakatvegg.
  • Pris: 5.000,-

Stor stand

  • Inkluderer seminaravgift for to personer. Ved knapphet på rom på hovedhotellet, gis disse spesiell prioritet. (Dersom flere personer skal betjene standen, må disse være påmeldt seminaret på vanlig måte. Vi kan dessverre ikke tilby spesiell prioritet på hovedhotellet for disse.)
  • Ca. 6 m2.
  • Frittstående plassering med bedre synlighet. Det gjøres tilgjengelig bord og postervegger i den grad man ønsker dette. Det er ellers anledning til å sette frem Roll-ups og annet eget utstyr. Strøm er tilgjengelig.
  • Mulighet for å ha demonstrasjoner/presentasjoner på skjerm.
  • Pris: 10.000,-

Det finnes ikke noe elektronisk skjema for reservasjon av standplass. Vi ber interesserte ta kontakt med oss på e-post service.nafo@atferd.no eller telefon 33 80 65 70