Årsmøtet ble avholdt på Storefjell Høyfjellshotell fredag 26. april 2019

Saksliste og styrets årsmelding for 2018

Regnskap for 2018

Valgkomitéens innstilling

Referat fra årsmøtet