Regnskapet for 2019 (PDF, 19KB) er ferdig og revidert. Øvrige årsmøtepapirer er foreløpig ikke ferdigstilt.