Årsmøtet i 2012 ble avholdt Storefjell Høyfjellshotell fredag 27.04.

 

Styrets årsmelding for 2011

Regnskap for 2011

Valgkomiteens innstilling

Referat fra årsmøtet